20-02-10

Japanse smiley's

:-) noemen we een smiley of emoticon. Er zijn veel varianten. De geschiedenis ervan is lang en bochtig. Om te beginnen is het schrift niet direct ontstaan door alfabetten zoals we die nu kennen. Iets met tekens uitdrukken leidde dus onvermijdelijk vanaf het begin tot smiley's, maar dat werd toen niet als een soort symbool beschouwd, omdat alles met symbolen werd weergegeven. Je kunt het maar hebben over smiley's als tekens uit een alfabet weer gebruikt worden als tekeningetjes, in plaats van als de weergave van klanken.

De huidige smiley's zijn allemaal afgeleid van :-), dat je 90 graden naar rechts moet draaien, en dan zie je ogen, een neus, en een lachende mond - vandaar 'smiley', van het Engelse "smile", voor "lach", "glimlach". Een 'smiley' is dus een lachtertje of lachebekje.

De eerste echte smiley dook op in deze tekst:

19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-)
From: Scott E Fahlman

I propose that the following character sequence for joke markers:

:-)

Read it sideways. Actually, it is probably more economical to markthings that are NOT jokes, given current trends. For this, use
:-(

Dat is het oudste geattesteerde gebruik van de emoticons :-) en :-(, met het voorstel om ze te gebruiken zoals we ze nu kennen. De tekst werd geschreven door Scott Fahlman en op 19 september 1982 verzenden naar de algemene raad voor computerwetenschap van de Carnegie Mellon Universiteit.

Het voorstel verspreidde zich razendsnel via ARPANET en Usenet, om nooit meer te verdwijnen.

In het Verre Oosten werd het aangepast. De links-naar-rechts-leesrichting ervan pastte immers niet bij de gewoonte van veel oosterse volkeren om van rechts naar links te lezen. Dus moeten ze de symbooltjes aanpassen.

Maar in plaats van gewoon :-) te veranderen in (-:, gingen ze verder. Uit sommige onderzoeken blijkt dat oosterlingen meer op de ogen letten om iemands emoties te kennen, terwijl de westerlingen op de ogen en de mond zouden letten. Daardoor is de stand van de mond voor oosterlingen minder belangrijk, en werd die stand in smiley's overbodig - tenslotte zijn smiley's tamelijk ongenuanceerd. Doordat ze de weergave van de mond weglieten, konden ze het symbool ook rechtopzetten, in plaats van gekanteld.


  Japanse smiley's of "emoji"
 • (^_^) - lachen
 • (;_;) - huilen
 • (-_-) - slapen, geschockeerd
 • (_ _) - verontschuldigen, met gebogen hoofd
 • ; - teken voor lief, bijv. (^_^;)
 • * - rode wangen, bijv. *^_^*

Ook Meester Koala speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Japanse smiley.

  Meester Koala
 • (^O^) - Meester Koala glimlachend
 • (-O-) - Meester Koala slapend
 • (*O*) - Meester Koala geshockeerd
 • (@O@) - Meester Koala opzij kijken
 • (=O=) - Meester Koala kijken door samengeknepen ogen
 • (>O<) - Meester Koala verrast
 • (dOb) - Meester Koala neutraal

Zowel de populariteit van manga, waarover in het westen op allerlei blogs en fora nogal wat wordt afgekletst, als het gemak van de stand van oosterse smiley's, leidden ertoe dat oosterse smiley's ook in het westen doordrongen.


Zie ook hier.